Gasmeten (ex/ox/tox) SOG

Met de Technicom cursus Gasmeten leren cursisten om planmatig en veilig gasmeetapparatuur te bedienen en de vastgestelde waarde goed te interpreteren. De cursus gasmeten bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel en wordt afgesloten met een erkend SOG-examen.

Startdata:  
Klassikaal (Basis):

20 & 21 december 2018

Klassikaal (Herhaling):

14 november 2018

21 december 2018

Lestijden: 08:30 – 16:30 uur
Incompany: direct
Duur: Basis 2 dagen, Herhaling 1 dag
Klassikaal: Basis € 415,-- Herhaling € 300,--
Incompany: op aanvraag
 
Na afloop van de cursus Gasmeten, volgt een theorie- en praktijkexamen. Deze examens voldoen beide aan de toetseisen van SSVV. Per 1 januari 2017 dient de cursist twee examens te doen die bij elkaar 2,5 uur duren. Deze examens zullen tijdens de basis- en herhalingstraining gedaan moeten worden.

Meer informatie over deze opleiding?

Cursus Gasmeten: veilig kunnen werken en waardes goed interpreteren

Het meten van gas lijkt misschien relatief eenvoudig, toch ontstaan er regelmatig problemen. Bijvoorbeeld door het negeren, niet herkennen of niet begrijpen van essentiële zaken bij het meten, op de meetlocatie of bij het interpreteren van de resultaten. Met de Technicom cursus Gasmeten leren cursisten om planmatig en veilig gasmeetapparatuur te bedienen en de vastgestelde waarde goed te interpreteren. Een secure gasmeting bestaat immers uit het zetten van verschillende stappen om uiteindelijk de conclusie te kunnen trekken of een situatie al dan niet veilig is en of werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast leren mensen in deze gasmeet cursus te werken met mobiele gasmeetapparatuur en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen. Onze gasmeet cursus is geschikt voor iedereen die Ox-, Ex- of Tox-metingen moet uitvoeren en interpreteren.

Wat leer je met een cursus Gasmeten?

De cursus gasmeten bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. In de theorie besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wettelijke regels
 • Gedrag van gassen en dampen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Gevaren van zuurstof
 • Giftige stoffen
 • Eenheden en normen
 • Besloten ruimtes
 • De explosiegevaarmeting (Ex)
 • De zuurstofmeting (Ox)
 • Meting toxische stoffen (Tox)
 • PID-meting
 • Gasmeetbuisjes
 • Controle besloten ruimtes
 • De gasvrij verklaring

In het praktijkdeel van de gasmeten cursus voeren de cursisten een aantal metingen uit aan procesapparatuur (bijvoorbeeld tanks) en verrichten zij metingen in besloten ruimtes (bijvoorbeeld in een kruipruimte waar procesapparatuur is opgesteld).

Starten met de cursus gasmeten?
Belangrijk om te weten:

✔ Om deel te nemen aan de cursus dient de kandidaat minimaal 18 jaar te zijn. ✔ Starten is alleen mogelijk met een geldig VCA diploma (B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU). ✔ Het is ook van belang dat de kandidaat "verkleuring" kan herkennen. ✔ Na afloop vindt een theorie- en praktijkexamen plaats volgens de toetseisen van SSVV. ✔ Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een door het SSVV erkend certificaat dat 3 jaar geldig is.

loader