Operator B

Tijdens de opleiding Operator B leert de deelnemer om complexe productieprocessen te begrijpen en te beheersen. Hiervoor is niet alleen vakkennis nodig, maar ook vaardigheden zoals het kunnen analyseren, oplossen van problemen en samenwerken met anderen. De opleiding Operator B is een afwisselende opleiding die operators leert hoe ze hun vakkennis en competenties in kunnen zetten op de werkplek. De opleiding is op verschillende locaties en in verschillende opleidingsvormen te volgen.

Startdata:  
Klassikaal: 28 oktober 2019 in Zaandam
Individueel: direct starten in Rotterdam, Heerenveen, Elsloo, Nijmegen, Amsterdam, Goes of Terneuzen
Incompany: direct starten
Varianten: Procesoperator B en Mechanisch Operator B
CREBO-nummer: 25336 (Mechanisch operator B),25338 (Procesoperator B)
Duur: 2 jaar
Klassikaal: € 5.995,- (excl. BTW)
Individueel: € 5.750,- (excl. BTW)
Incompany: op offertebasis

Subsidie: De opleiding Operator B komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Meer informatie over deze opleiding of een van onze andere opleidingsmogelijkheden?

Operator B - Een vakman die alles onder controle heeft

Het overzien van het totale proces om zodoende productieprocessen in de dagelijkse praktijk goed te beheersen is essentieel in het werk van een procesoperator. Dat vraagt om begrip van het functioneren van installaties en machines maar ook om inzicht in de rol die een procesoperator speelt in het goed laten verlopen en bewaken van productieprocessen in een fabriek. Zowel uit veiligheidsoogpunt als uit economisch en milieutechnisch oogpunt. Onze opleiding operator B helpt uw medewerker bij het beter analyseren van productieprocessen, bij het zien van mogelijkheden voor het verbeteren van processen en bij het uitvoeren van meer complexe taken als allround operator. Dat maakt van uw medewerker een verantwoordelijke technicus die processen overziet.

Een realistische procesoperator opleiding die het beste uit de cursist haalt

De opleiding Operator B (mbo-bbl niveau 3) bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het werken en leren voor procesoperator is intensief en vraagt om inzet en verantwoordelijkheid van de cursisten; van start tot finish. Wij dagen mensen nu eenmaal graag uit het beste uit zichzelf te halen. Het programma van de Operator B bestaat uit een basisdeel dat voor iedereen hetzelfde is. In het profieldeel kan een keuze gemaakt worden tussen Procesoperator B en Mechanisch Operator B. De cursist kiest ook twee keuzedelen. Hiermee kan de opleiding een bedrijfs- of branche-specifiekere invulling krijgen. Docenten met veel praktijkervaring in deze vakgebieden verzorgen de lessen in onze procesoperator opleiding op een boeiende manier. Wij vinden het belangrijk dat theorie nieuwsgierig maakt en meteen goed toepasbaar is. Daarom staat in ons opleidingsmodel de theorie in dienst van de praktijk. Zo brengt uw medewerker met realistische opdrachten op de eigen werkplek, het geleerde sneller en makkelijker in de praktijk.

✔ Vaste startmomenten (september/februari) door het hele land ✔ Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten ✔ lessen volgen samen met andere cursisten ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week) ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

✔ Starten op elk moment ✔ Persoonlijke les- en examenplanning ✔ Zelfstandig leren ✔ Wekelijkse docent beschikbaar op één van onze opleidingslocaties ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week) ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

✔ Starten op elk moment ✔ Lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf ✔ Inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf

Meer informatie over opleidingsvormen van onze operator opleidingen?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

Onze Operator B opleiding is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een eigen docent. Bijna al onze cursisten behalen in één keer hun diploma door deze extra aandacht in onze opleiding procestechniek!

Inhoud opleiding

In de opleiding Operator B zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:


✔ veiligheid en milieu ✔ proces- en productkennis ✔ procesvoorbereiding ✔ productkwaliteit ✔ procesopstart ✔ procesbediening en bewaking ✔ afronding en overdracht werkzaamheden ✔ kwaliteitsbeheersing ✔ onderhoud ✔ bewaking geautomatiseerde processen


In de opleiding Operator B kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, onderhoud en veiligheid, kwaliteit en milieu (vmk).

Starten met de Operator B opleiding?
Belangrijk om te weten:

✔ Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding. ✔ Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau. ✔ Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. ✔ Subsidieregeling Praktijkleren kan worden aangevraagd. ✔ Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, reflectiegesprekken en proeven van bekwaamheid. ✔ Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. ✔ Met het diploma Operator B kan de cursist doorstromen naar de Operator C opleiding (mbo-bbl niveau 4).

loader