Investeren in logistieke opleiding loont voor Mitsubishi

mystart

Vandaag de dag is Mitsubishi Motors Corporation continu gefocust op de ontwikkeling van milieuvriendelijke vooruitstrevende technologie en het wereldwijd in de markt ze en daarvan.

Denk aan de Outlander PHEV die als eerste SUV is ontworpen met een gecombineerde benzinemotor en Plug-in Hybrid elektrische aandrijving. Elf vlieguren vanaf het hoofdkantoor in Tokyo maakt Mitsubishi Motors Europe BV in het Limburgse Born, deel uit van deze dynamisch zakelijke omgeving. Hier ligt de focus op het gebied van Internationale Technische Expertise, Information Technology, Supply Chain Management van auto’s en Sales & Marketing en distributie van onderdelen en accessoires door heel Europa vanuit haar European Distribution Center, kortweg EDC.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

In het distributiecentrum is er sprake van een laag verloop, zowel bij de magazijnmedewerkers als bij de coördinatoren en leidinggevenden. Om duurzame inzetbaarheid nu en in te toekomst te garanderen wil het management doorstroom creëren, waarbij medewerkers zowel in- als extern hun kwaliteiten kunnen benutten. Door een crebo-erkende opleiding van Technicom aan te bieden, wordt het niveau van de kennis- en vaardigheden van de medewerkers verhoogd. De logistieke opleiding van Technicom is landelijk erkend en heeft ook waarde buiten de eigen organisatie. Aangezien intrinsieke motivatie de belangrijkste drijfveer is om carrière te maken, zijn er alleen posters verspreid waarop medewerkers zich konden aanmelden voor een informatie sessie over de inhoud en de voorwaarden van de opleiding. Na deze informatie-sessie konden de deelnemers aangeven of ze de opleiding wilden volgen. Van alle aanmeldingen zijn ondanks de strenge intake (op motivatie en op capaciteiten) alle geïnteresseerde medewerkers gestart aan de opleiding.

“Buiten de lessen werken de deelnemers regelmatig samen aan de functieopdrachten. Dit komt het teamwork tijdens het werk ten goede.”

Opleiding vergroot betrokkenheid medewerkers

Er zijn verschillende redenen waarom de medewerkers ervoor gekozen hebben deze opleiding te doen. Een aantal medewerkers wil graag meer inzicht krijgen over waarom zij het werk op deze manier doen, om vanuit die positie kritisch naar de werkmethodes te kijken en deze methodes con nu te verbeteren. Andere medewerkers willen graag doorstromen binnen of buiten de organisatie, omdat ze ouder worden en verwachten het fysieke onderdeel van het werk niet tot hun pensioengerechtigde leeftijd te kunnen doen. Bij de flexwerkers is de motivatie vaak het zoeken naar vastigheid. Een opleiding kan hieraan bijdragen.

Opleiding aan de hand van praktijkgerichte functieopdrachten

Op de werkvloer is het effect van de opleiding duidelijk zichtbaar. De opleiding is bij Technicom in januari 2016 gestart en sinds het begin zijn de deelnemers heel actief op de werkvloer aan het zoeken naar de juiste informatie om hun functieopdrachten te kunnen maken. Doordat de functieopdrachten heel nadrukkelijk de link tussen theorie en praktijk leggen, worden de deelnemers verplicht uit hun schulp te kruipen en actief op zoek te gaan naar informatie. Ook buiten de lessen werken de deelnemers regelmatig samen aan de functieopdrachten. Dit komt het teamwork tijdens het werk ten goede. De mentoren zien dat het echt een hechte groep wordt, waarbij vooral opvalt dat de flexwerkers volwaardige groepsleden zijn. Door de opleiding merk je dat er meer interactie is tussen de medewerkers van de verschillende afdelingen in het distributiecentrum. Dit komt de communicatie ten goede en zorgt voor een continue focus op verbeteren.

loader